Vítejte ve světě EATON

Pavouk 3

Pavouk 3 - Nová generace

Verze Pavouk 3.5. ke stažení ZDE.
Programový systém PAVOUK je graficky orientovaný návrhový systém pro dimenzování NN sítí osazených jisticími přístroji Eaton.

xComfort

Inteligentní elektroinstalace - “ Chytří lidé staví chytré domy”

Osvětlení a bezpečnost

Hlavní osvětlení, nouzové osvětlení, EPS, PZTS, Ex přístroje přispívá k bezpečnosti na pracovišti.


Název projektu: Průmyslová komunikující platforma pro řízení motorů
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024399
Partner: CIIRC ČVUT

Předmětem projektu je výzkum a vývoj v oblasti energetického řízení a měření v produkčních systémech s točivými stroji motorů, transparentního sběru dat a inteligentního řízení procesů. Výstupem projektu je demonstrace systému, který umožní realizaci inteligentního a energeticky úsporného produkčního systému pro výrobní podniky.

Projek je financován ze zdrojů EU.

Název projektu: Vývoj pokročilé platformy elektrohydraulického pohonu pro nesilniční mobilní stroje
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020087
Partner: VUT Brno

Cílem projektu je výzkum, vývoj a experimentální ověření elektrifikační platformy 2. generace (EPDS, electro hydraulic power delivery system) pro minibagry v kategorii 1 až 4 tuny s maximálním výkonem 56kW.

Projek je financován ze zdrojů EU.

Název projektu: Multifunkcionální pokročilý ventilový rozvod vznětového motoru nákladního automobilu
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024938
Partner:ČVUT

Cílem projektu je návrh, konstrukce a experimentální ověření systému ventilového rozvodu vznětového spalovacího motoru pro nákladní automobily.

Projek je financován ze zdrojů EU.


TA ČR

Název projektu: Nová generace jističů s nn výkonovými polovodiči
Registrační číslo projektu: TH04010488
Partneři:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, Regionální inovační centrum elektrotechniky
Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR

TA ČR

Název projektu: Komplexní systém pokročilého ventilového rozvodu pro motory osobních vozidel s elektro-mechanickou aktuací
Registrační číslo projektu: TH04010199
Partner:  ČVUT v Praze
Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR

TA ČR

Název projektu: Flexibilní AC/DC mikrogrid pro bytové domy
Registrační číslo projektu: TK02020005
Partneři:  ČVUT v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR

TA ČR

Název projektu: Detekce obloukové poruchy ve stejnosměrných aplikacích
Registrační číslo projektu: FW01010204
Partneři:  ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR

TA ČR

Název projektu: Náhrada plynu SF6 v rozváděčích
Registrační číslo projektu: TH03020063
Partner:  VŠCHT Praha, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR
Cílem projektu je nalézt vhodnou náhradu za plyn SF6 a uvést na trh ekologicky šetrný rozváděč pro jmenovité napětí 36 kV a 40,5 kV. Jedná se o průlomový projekt, který bude mít obrovský efekt na současnou situaci , neboť nabídne alternativu za dostupnou cenu a překoná současná omezení v uváděném napětí. Jako vedlejší cíl mají výsledky projektu obrovský potenciál navazujícího výzkumu v oblasti vysokého napětí, tedy v kategorii, ve které zatím alternativa neexistuje vůbec.